т.:(044) 362-54-78, т/ф.:(044) 277-39-01
м.Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 6
050-982-52-93
067-218-04-35

Каталог статей

Головна » Статті » Статті про сходи

Сходи на тятивах
  Існують два основні різновиди прямих сходів, які відрізняються розташуванням опорних балок щодо сходинок. Опорні балки можуть перебувати під сходами, і в цьому випадку вони називаються косоури (докладніше див. «Сходи на косоурах»). Якщо ж ці балки розташовані збоку від сходинок, вони іменуються тятивами. Проектуванню і виготовленню сходів на тятивах присвячено цей матеріал.
  Конструкція сходів на тятивах (як і інших сходів) залежить від конкретних умов і перш за все від відстані між поверхами, місця розташування отвору в перекритті і розміру приміщення (це визначає необхідну кількість маршів сходів і їх взаємне розташування).
  Перш за все необхідно визначити відстань між перекриттями від рівня чистої підлоги одного поверху до рівня чистої підлоги другого поверху. Цей розмір слід розділити на ціле число сходинок і таким чином обчислити висоту підсходинки, яка відповідає відстані між верхніми площинами сусідніх поступів.
  При цьому треба враховувати, що висота підсходинки має бути в межах 120-200 мм (оптимально - 140-170 мм). Отримавши висоту підсходинки, можна обчислити ширину поступи за формулою 2h + b = 600 (до 650) мм, де h - висота підсходинки, b - ширина поступи.
  Тепер, помноживши число сходинок на ширину поступи, ми одержимо довжину проекції сходів на площині підлоги. Таким чином можна визначити, скільки місця будуть займати сходи в приміщенні.
  Можна уявити собі контури сходів на тятивах збоку у вигляді прямокутного трикутника, де меншим катетом буде відстань між поверхами (якщо сходи на тятивах мають нахил менш 45 градусів) - на цю відстань людина пересувається вгору.
  Великим катетом буде проекція сходів на підлозі - на цю відстань людина пересувається вперед. Гіпотенузою ж буде опорна лінія сходів на тятивах (лінія, проведена через передні межі поступів) - реальний шлях людини по сходах (див. мал. 1). Гіпотенуза також являє собою сукупну довжину маршів сходів на тятивах.

Мал. 1. Загальна схема сходів:
1 - опорна лінія сходів; H - висота сходів; B - довжина проекції сходів на площині підлоги

  Якщо особливості приміщення вимагають виконання сходів на тятивах з проміжною площадкою, то, як правило, обидва марші роблять однаковими за числом сходинок. У тому випадку, коли це неможливо (загальне число сходинок непарне), нижній марш виконується більшим.
  При необхідності вписати сходи на тятивах в простір зі складною конфігурацією число маршів і проміжних майданчиків може бути іншим.
  Сукупність висот сходинок у марші визначає довжину опорної стійки до проміжного майданчика. Найбільш просте втілення сходів на тятивах - це приставна підсобна драбина.
  Її конструкція дозволяє в наочній формі розглянути основний принцип з'єднання поступів із тятивами і зрозуміти головну важкість - технологію цього з'єднання (див. мал. 2 і 3). Існує три способи з'єднання елементів сходинок із тятивами.

Мал. 2. Приставна драбина. З'єднання поступів з тятивами:
1 - паз в тятиві; 2 - гребінь на поступи


Мал. 3. Порядок складання приставних сходів на тятивах

  Перш за все з внутрішньої сторони тятиви можуть бути вибрані пази глибиною 15-20 мм для подальшого закріплення в них поступи. При цьому особливу увагу слід приділити точності розмітки щоб уникнути перекошування конструкції.
  Для розмітки використовується спеціальний шаблон, виготовлений з листа фанери (див. мал. 4). Від кута листа відкладаються в один бік ширина поступи, а в іншу - висота підсходинки.

Мал. 4. Шаблон для розмітки пазів на тятивах:
1 - лист фанери; 2 - ширина поступи; 3 - висота підсходинки; 4 - опорна лінія; 5 - лінія кромки тятиви; 6 - дерев'яні рейки

  Отримані точки з'єднуються відрізком прямої, яка в даному випадку (на відміну від шаблону для сходів на косоурах) є опорною лінією. На вищенаведеній схемі сходів на тятивах опорна лінія відповідає гіпотенузі прямокутного трикутника.
  Потім на відстані 50 мм від опорної лінії проводиться ще одна лінія, яка відповідає верхній кромці тятиви. По цій - другій - лінії на аркуші фанери з обох сторін кріпляться дві дерев'яні рейки - шаблон готовий.
  Далі за допомогою цього шаблону проводиться розмітка пазів на тятивах. Для цього шаблон укладається на тятиву і обводиться по контуру. Від ліній, що вийшли відкладається відстань, що відповідає товщині дошки, що використовується для виготовлення поступи. Для забезпечення надійності конструкції елементи сходинок повинні щільно входити в пази на тятивах.
  Можна ускладнити принцип з'єднання на пазах та використати клини - цим досягається додаткова міцність сполучення. У цьому випадку пази в тятивах виконуються у вигляді усіченої трапеції, розгорнутої донизу, при цьому вершина фігури направлена до передньої кромки поступи (див. мал. 5).

Мал. 5. З'єднання на пазах з використанням клинів:
1 - тятива; 2 - звичайний паз для поступи; 3 - паз для поступи і клина; a - місце для поступи; b - місце для клина

  У додатково утворившийся  простір знизу від поступи поміщається дерев'яний клин. З'єднання, що вийшло на основі пазів вимагає додаткового закріплення за допомогою клею.
 Другий спосіб з'єднання тятиви і елементів сходинок певною мірою є протилежністю першого. У цьому випадку тятива нарощується з внутрішньої сторони дерев'яними брусками, на яких у свою чергу закріплюються поступи (див. мал. 6).

Мал. 6. З'єднання за допомогою дерев'яних брусків:
1 - тятива; 2 - поступ; 3 - додатковий брусок

  Для цього бруски розміщуються з внутрішньої сторони тятиви відповідно до проведеної розмітки і закріплюються за допомогою цвяхів або шурупів. Поступи фіксуються на цих брусках також за допомогою металевих кріпильних виробів, встановлених в потай.
  Сходи також можуть з'єднуватися із тятивами за допомогою дерев'яних шипів (шкантів). Для цього в елементах сходів висвердлюються отвори, які відповідають діаметру шкантів.
  Самі шканти виготовляються з міцної та твердої деревини і повинні заходити в товщу елементів, що скріплюються, на глибину не менше 15-20 мм. Необхідно додатково підсилити зчленування за допомогою клею.
  Порядок з'єднання сходинок з тятивами залежить від обраного способу їх зчленування. Очевидно, що буде дуже важко встановити елементи сходинок у підготовлені пази, якщо тятиви вже знаходяться в проектному положенні і закріплені на вертикальних стійках.
  Навпаки, якщо в такому випадку застосовується з'єднання на додаткових брусках, то складання конструкції не представить складності. Таким чином, слід заздалегідь продумати порядок робіт.
  З'єднання елементів сходинок - поступів і підсходинок - між собою також укладається в рамки наведених способів. Верхня кромка підсходинки  може утоплюватися в паз, вибраний у нижній площині поступи (при цьому необхідно враховувати, що реальна висота підсходинки буде трохи більше розрахункової).
  Поступи і підсходинки можуть з'єднуватися за допомогою додаткового (в даному випадку трикутного) дерев'яного бруска з фіксацією металевими кріпильними деталями.
  Поступи і підсходинки можуть прямо скріплюватися шурупами або цвяхами. Якщо з'єднання елементів сходів проводиться із застосуванням цвяхів, то в кожному окремому випадку слід використовувати два кріпильні вироби, забитих під кутом в різних напрямках.
  Для підвищення надійності конструкції бажано застосовувати металеві стрижні (з різьбою і гайками), що розташовуються між тятивами по одному зверху і знизу маршу і стягують тятиви. Такі стрижні можуть бути встановлені до або після монтажу сходинок, залежно від обраного способу з'єднання елементів.
  Оригінальною конструкцією на основі тятив є сходи «качиний крок» (див. мал. 7). Основна відмінність таких сходів від інших - це використання поступів, що мають різну на своєму протязі ширину.
  Зазвичай поступи, виконані за таким принципом, застосовуються в гвинтових сходах і називаються забіжними, але в даному випадку вони «працюють» по-іншому.

Мал. 7. Драбина "качиний крок":
1 - тятиви; 2 - поступ; 3 - з'єднання на шкантах; 4 - металеві стяжки; 5 - стійки пперил; 6 - поручні


  Поступи сходів «качиний крок» виглядає наступним чином: в одній частині вона має ширину 300 мм, а в іншій - 150 мм (див. мал.. 8). Вузька половина верхньої сходинки забезпечує вільний доступ ноги до широкої половини поступи, розташованої знизу.

Мал. 8. Розміри і пропорції поступи для сходів "качиний крок"

  Для виготовлення поступів слід використовувати дошки товщиною не менше 40 мм. З'єднання поступів і тятив здійснюється за допомогою дерев'яних шкантів. При цьому широка частина поступи кріпиться трьома шкантами, а вузька частина - двома.
  Для виготовлення тятив застосовуються добре просушені дошки завдовжки 3000 мм, шириною 400 мм і товщиною 60-80 мм. Слід додатково посилити місце з'єднання за допомогою клею.
  Існують і інші типи подібних конструкцій (див. мал. 9). Зазвичай вони використовуються для сполучення із підсобними приміщеннями, тому що дозволяють обходитися невеликими прорізами в перекритті.

Мал. 9. Одна з можливих конструкцій сходів

Останні новини, каталоги, прайси, статті, приклади робіт компанії "Статус Груп" можна переглянути на головній сторінці. Також радимо завітати до нашого Інтернет-магазину.
Категорія: Статті про сходи | Додав: Bratello (05.02.2010) | Автор: Bratello E
Переглядів: 2696 | Теги: східці, огорожа, нержавіюча сталь, скло, Дерево, haboe, сходи, перила, стійка, н/ж | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Понеділок, 21.09.2020, 08:19
Вітаю Вас Гість

Форма входу

Переклад сайту

Категорії розділу

Статті про сходи [10]
В цій категорії зібрані статті, що стосуються сходів. Тенденції у сфері дизайну, архітектури інтер'єру та екстер'єру, із застосуванням новітніх технологій виробництва сходів.
Статті про огорожі [15]
В розділі зібрані статті про перильні огорожі, огорожі терас та балконів, вікон. Новітні тенденції, матеріали, дизайн, технології виробництва тощо.
Статті про козирки [10]
В розділі зібрані статті про все, що стосується козирків. Системи кріплення, матеріали виготовлення, дизайн, технології виробництва, новітні тенденції.
Статті про металообробне обладнання та художню ковку [23]
В розділі зібрані статті про новітнє металообробне обладнання, верстати для декоративно-художньої ковки металу, технології виробництва та застосування.

Пошук по магазину


Пошук по сайту


Валюта

Теги

Наше опитування

Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Погано
5. Жахливо
Всього відповідей: 1

Новини

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0