т.:(044) 362-54-78, т/ф.:(044) 277-39-01
м.Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 6
050-982-52-93
067-218-04-35

Каталог статей

Головна » Статті » Статті про сходи

Гвинтові сходи
  Головним елементом сходів, який дозволяє досягти основної мети - переміщення по вертикалі, - є сходинка. Форма і взаємне розташування сходинок обумовлюють два основних типи конструкцій сходів - прямі і гвинтові сходи. Сходи, ширина яких збільшується від одного кінця до іншого, встановлені на центральній стійці або іншим способом і, розташовані по колу, утворюють гвинтові сходи.
  Конструкція гвинтових сходів має як переваги, так і певні недоліки. Основною перевагою гвинтових сходів є менша (порівняно із прямими сходами) площа, що займається нею.
  У більшості випадків гвинтові сходи вміщуються у коло, центром якого є опорна стійка, а радіус визначається довжиною сходинки. При довжині сходинки 1000 мм і однаковій висоті підсходинки (навіть без урахування можливого проміжного майданчика) гвинтові сходи займають місця приблизно в півтора рази менше, ніж прямі (див. мал. 1).
Мал. 1. Порівняльні характеристики площ гвинтових і прямих сходів зі сходинками завдовжки 1000 мм (стрілками зазначений напрямок руху):
1 - гвинтові сходи; 2 - прямі сходи; a - проміжний майданчик

  Але вже при довжині сходинки 1500 мм, при інших рівних характеристиках, площі, які займають гвинтові і прямі сходи, порівнюються. Подальше збільшення довжини сходинок призводить до значного збільшення площі, на якій розташовується гвинтові сходи.
Слід також враховувати, що оптимальний шлях пересування гвинтовими сходами проходить приблизно по середині маршу, при цьому повинна бути забезпечена можливість опори на перила. З цього випливає, що довжина сходинки у гвинтових сходами має кінцеві розміри.
  У зв'язку з цим виявляється головний недолік гвинтових сходів - занадто мала ширина проступу на лінії руху. Саме цим визначається поширена практика виконання сходинок без підсходинок. Треба враховувати, що ширина проступу гвинтових сходів неоднакова в місцях опори на неї лівої та правої ноги (див. мал. 2).

Мал. 2. Ширина проступу забіжної сходинки:
1 - ширина на шляху руху правої ноги; 2 - ширина на шляху руху лівої ноги

  Для ноги, яка розташована ближче до центральної стійки гвинтових сходів і, відповідно, спирається на ділянку проступу меншої ширини, підвищується небезпека зісковзування, особливо при русі вниз.
  Відсутність підсходинки дозволяє частині сходинки розміщуватися за внутрішньої кромкою проступу по ходу руху вгору. Саме у зв'язку з перерахованими вище обставинами гвинтові сходи частіше застосовуються в якості додаткових і декоративних і значно рідше - в ролі основних.
  Оригінальна конструкція гвинтових сходів, яка дозволяє усунути проблему недостатньої ширини проступу та пов'язані з цим незручності, відома під назвою «самба» (див. мал. 3). У таких гвинтових сходах використовуються проступ зі складною конфігурацією «качиний крок». Зазвичай цей проступ застосовуються в прямих сходах з великим кутом нахилу.

Мал. 3. Гвинтові сходи "самба" з проступом "качиний крок":
1 - проступ; 2 – перила

  Оскільки в даному випадку проступ має неоднакову на своєму протязі ширину, то вони до певної міри є забіжним, причому по черзі протилежно спрямованим. Використання проступів «качиний крок» в конструкції гвинтових сходів, де всі сходинки за визначенням є забіжними, вимагає виваженого проектного рішення.
  При проектуванні гвинтових сходів слід виходити з того, що ширина проступу на лінії руху (тобто по середині маршу) не може становити менше 200 мм, а на відстані 150 мм від центральної стійки повинна бути не менше 100 мм.
  При використанні гвинтових сходів як основну проступ виконується довжиною не менше 800 мм, а отвір у перекритті повинен мати діаметр від 2000 мм.
  Якщо гвинтові сходи грають роль додаткових, то довжина проступу в 550-600 мм1400 мм. Така конструкція гвинтових сходів є компактною, і основна область її застосування - забезпечення доступу в горищне приміщення. цілком достатня і вимагає отвору до
  Крім цього, параметром, що визначає зручність гвинтових сходів в експлуатації, є висота проходу, яка не може бути менше 2000 мм.
  Існує кілька видів несучих конструкцій для гвинтових сходів і, відповідно, способів кріплення сходинок на них. Можна виконати гвинтові сходи на основі тятив (опорних балок, розташованих з боків від сходинок).
  У цьому випадку тятиви мають вигнуту спіралевидну форму і виконуються із склеєних дерев'яних елементів (див. мал. 4). Треба відмітити, що виготовлення таких опорних конструкцій пов'язано з великими труднощами і вимагає спеціальних навичок.

Мал. 4. Гвинтові сходи на вигнутих тятивах:
1 – тятиви

  Крім того, можна виконати гвинтові сходи взагалі без опорних балок (див. мал. 5). У такій конструкції забіжні сходинки з'єднуються одна з одною, а також з перилами, які у свою чергу кріпляться до балясин (початковим і кінцевим стійкам поручнів).

Мал. 5. Гвинтові сходи без центральної стійки і тятив:
1 - проступи; 2 - балясини; 3 - поручні; 4 - стійки перил

  Також до балясин кріпляться перша і остання сходинки. Остання сходинка в свою чергу фіксується на перекритті. Навантаження в таких гвинтових сходах певним чином розподіляються по всій конструкції.
  Найбільш традиційний і часто використовуваний тип гвинтових сходів - це конструкція з центральною опорною стойкою (див. мал. 6). Оскільки така стійка є несучою конструктивною основою гвинтових сходів, найбільш раціонально виконати її із товстостінної металевої труби діаметром 50 мм і більше.

Мал. 6. Гвинтові сходи з центральною опорною стійкою:
1 - фланець на нижньому кінці центральної стійки; 2 - центральна опорна стійка; 3 - забіжні сходинки; 4 - опорні кронштейни; 5 - поручні; 6 - стійки перил

  Центральна стійка гвинтових сходів повинна розташовуватися вертикально - це контролюється за допомогою будівельного рівня. Особливу увагу необхідно приділити кріпленню центральної стійки до підлоги, оскільки місце кріплення отримує навантаження від ваги самих гвинтових сходів і людей, що переміщуються по ній.
  Опорна стійка може бути забетонована в підлогу (з використанням розтяжок) або зафіксована за допомогою анкерних болтів.
  Анкерні кріпильні вироби можна використовувати і в разі кріплення опорної стійки до дерев'яної підлоги. Для застосування анкерів нижній кінець стійки повинен бути обладнаний фланцем з отворами (див. мал. 7). На закріплені в підлозі анкерні болти встановлюється фланець, і потім на болтах затягуються гайки.

Мал. 7. Фланець для кріплення центральної стійки до підлоги:
1 - фланець; 2 - центральна стійка; 3 - нижня дерев'яна втулка; 4 - металева шайба; 5 - анкерні болти

Для розміщення сходинок гвинтових сходів на центральній стійці в них заздалегідь висвердлюються отвори, які знаходяться у вузькій частині проступу і мають діаметр, відповідний діаметру центральної стійки.
  Тепер необхідно розмістити проступ на належній відстані один від одного по вертикалі. Ця відстань визначається висотою підсходинки.
   Для вирішення такого завдання застосовуються втулки, що мають розмір, що відповідає висоті підсходинки за винятком товщини дошки, з якої виконується проступ (див. мал. 8). Крім того, між втулкою і проступом розташовується металева шайба, яка служить прошарком між дерев'яними деталями гвинтових сходів і оберігає їх від деформації в місцях дотику.

Мал. 8. Розміщення елементів гвинтових сходів на центральній стійці:
1 - центральна стійка; 2 - проступ; 3 - дерев'яні втулки; 4 – проміжні металеві шайби

  Товщину шайб слід враховувати при виготовленні втулок. Якщо цього не зробити, то реальна висота гвинтових сходів може перевищити проектну на кілька сантиметрів.
  Втулки виконуються з деревини і мають внутрішні отвори діаметром, що відповідає діаметру центральної стійки. Всі втулки виконуються однаковими, за винятком нижньої, при виготовленні якої слід враховувати особливості місця кріплення опорної стійки до підлоги.
  Звичайно висота підсходинки в конструкції гвинтових сходів становить 180-200 мм, що трохи перевищує подібний розмір для прямих сходів. На практиці ця величина може не значною мірою змінюватися в ту чи іншу сторону. Це залежить від відстані між перекриттями (від рівня чистої підлоги одного поверху до рівня чистої підлоги наступного поверху) та кількості сходинок.
  Головна проблема при проектуванні гвинтових сходів полягає у визначенні форми і розмірів проступу. На відміну від прямих сходів, де проступ має однакову ширину і прямокутна у плані, гвинтові сходи мають на увазі використання забіжних сходинок, а ширина подібних сходинок збільшується в напрямку від центральної стійки до зовнішнього контуру.
  Перш за все слід визначити габарити отвору в перекритті (від цього залежить довжина проступу) і відстань між поверхами (це визначає кількість сходинок). Також необхідно встановити кут повороту гвинтових сходів.
  Припустимо, що ми проектуємо гвинтові сходи з кутом повороту 360 градусів, тобто закінчення маршу паралельно його початку.
  Довжину проступу визначимо в 1000 мм. Визначивши кількість сходинок (припустимо, їх буде 16), ділимо відповідним числом радіусів коло на кресленні (креслення виконується у відповідному масштабі). На перший погляд ми маємо перед собою зображення наших гвинтових сходів зверху, проте це не так.
  Не слід забувати, що в конструкції гвинтових сходів проступи в плані перекривають один одного. При обраних нами показниках ширина проступу, якщо її визначати на кресленні від одного радіуса до сусіднього, буде менше необхідних 200 мм.
  Радіуси, які ділять коло на кресленні, ми умовно позначимо як центральні лінії (вісь симетрії) проступу і від однієї з них будемо будувати проекцію цього елемента гвинтових сходів (див. мал. 9). Цю лінію слід розділити навпіл (точка А) і через зазначену точку провести перпендикулярний лінії відрізок.

Мал. 9. Схема побудови проступів для гвинтових сходів

  Даний відрізок з центром в точці А буде позначати середину проступу, де його ширина повинна бути не менше 200 мм. Оптимальна ширина проступу в нашому випадку буде складати 220 мм. Довжина відрізка повинна в масштабі відповідати необхідній в цьому місці ширині проступу. Кінці відрізка позначимо як А1 і А2.
Далі від центру кола відкладемо на центральній лінії проступу відстань, відповідне в масштабі регламентованим 150 мм, і позначимо це як точку В. У цьому місці ширина проступу не може бути менше 100 мм.
  Проведемо перпендикулярний відрізок з центром в точці В. Довжина цього відрізка відповідає в масштабі ширині проступу. Кінці відрізка позначимо як В1 і В2. Тепер проведемо дві прямі через точки А1, В1 та А2, В2.
  Не слід забувати, що проступ у вузькій частині повинен бути обладнаний отвором для центральної стійки, при цьому міцність сходинки не може бути знижена. Для цього проступ виконується за формою, що нагадує класичну замкову щілину.
  Навколо опорної стійки розташована кругла ділянка проступу радіусом 80-100 мм. Побудуємо на кресленні відповідне коло (у масштабі), при цьому його центр буде збігатися з центром основного кола. Позначимо точки перетину прямих, що проходять через точки А1, В1 та А2, В2, і обох кіл як С1, С2, D1, D2.
  Таким чином необхідний контур проступу складається з відрізків С1-D1, С2-D2, малої дуги С1-С2 і великої дуги D1-D2. Тепер можна перевести отримані розміри в реальний масштаб і виготовити правильно побудований проступ.
  Проступ виконується з міцної деревини і має товщину, як правило, 50 мм. Існують конструкції з проступами, товщина яких зменшується в міру віддалення від центральної стійки, однак виконання подібних елементів є досить трудомістким. Зазвичай проступи при погляді зверху частково перекривають один одного.
  Це дозволяє встановлювати між задньою кромкою широкої частини нижнього проступу і передньою кромкою широкої частини верхнього проступу опорні кронштейни, що збільшує надійність конструкції (див. мал. 10). Крім того, на широких кінцях проступу попередньо висвердлюються отвори для встановлення огорож.

Мал. 10. Взаємне розміщення і кріплення сусідніх проступів гвинтових сходів:
1 - верхній проступ; 2 - нижній проступ; 3 - місце кріплення опорного кронштейна

  Роботи по збірці гвинтових сходів слід виконувати в певному порядку. Після встановлення і закріплення центральної стійки на неї по черзі встановлюються втулки і проступи, що перемежовуються металевими шайбами. Потім нанизані на стійку проступи розгортають віялом і вони займають свої місця по колу.
  Гвинтові сходи можуть мати напрямок підйому як проти, так і за годинниковою стрілкою, але найбільш часто зустрічається останній варіант. Слід приділити особливу увагу правильній орієнтації у приміщенні першої та останньої сходинок.
  Далі між широкими частинами проступів встановлюються і закріплюються опорні кронштейни. Після цього на верхнє закінчення центральної стійки (обладнаної різьбою) встановлюється і затягується гайкою остання втулка.
  Цю гайку доцільно доповнити декоративною насадкою. Остання сходинка гвинтових сходів фіксується на перекритті за допомогою кріпильних виробів і металевих елементів.
  І, нарешті, встановлюються стійки перил і поручні гвинтових сходів. Конструкція поручнів може мати криволінійний обрис (що досить трудомістким у виконанні) або складатися із прямих сегментів (див. мал. 11).

Мал. 11. Варіант конструкції огородження гвинтових сходів:
1 - проступи; 2 – огородження із прямокутних сегментів

  Гвинтові сходи, що вийшли у підсумку цілком здатні нести відповідні навантаження і виконувати своє призначення.

Останні новини, каталоги, прайси, статті, приклади робіт компанії "Статус Груп" можна переглянути на головній сторінці. Також радимо завітати до нашого Інтернет-магазину.
Категорія: Статті про сходи | Додав: Bratello (04.02.2010) | Автор: Bratello E
Переглядів: 4443 | Теги: східці, огорожа, нержавіюча сталь, скло, Дерево, haboe, сходи, перила, стійка, н/ж | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вівторок, 22.09.2020, 21:54
Вітаю Вас Гість

Форма входу

Переклад сайту

Категорії розділу

Статті про сходи [10]
В цій категорії зібрані статті, що стосуються сходів. Тенденції у сфері дизайну, архітектури інтер'єру та екстер'єру, із застосуванням новітніх технологій виробництва сходів.
Статті про огорожі [15]
В розділі зібрані статті про перильні огорожі, огорожі терас та балконів, вікон. Новітні тенденції, матеріали, дизайн, технології виробництва тощо.
Статті про козирки [10]
В розділі зібрані статті про все, що стосується козирків. Системи кріплення, матеріали виготовлення, дизайн, технології виробництва, новітні тенденції.
Статті про металообробне обладнання та художню ковку [23]
В розділі зібрані статті про новітнє металообробне обладнання, верстати для декоративно-художньої ковки металу, технології виробництва та застосування.

Пошук по магазину


Пошук по сайту


Валюта

Теги

Наше опитування

Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Погано
5. Жахливо
Всього відповідей: 1

Новини

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0